Väntar på prisutdelning, uppflyttning till klass 2